Skarpe

Skarpe planlegger og leder komplekse IKT-prosjekter og programmer

background-graphics
background-graphics

Dynamisk planlegging

IKT infrastruktur - Teknologi - Modernisering

Målrettet gjennomføring

Prosjektgjennomføring handler om måloppnåelse og tydelig ledelse i alle ledd - det gir oftest de resultatene man ønsker.

background-graphics

Brobygger

En fremtidsrettet og moderne IKT infrastruktur danner grunnlaget for digitalisering og innføring av nye tjenester. Skarpe skal være brobyggeren mellom brukernes behov og valg av riktig teknologi. Sammen med ulike aktører skaper vi team som designer, utvikler og leverer løsninger med fokus på fremtid, bærekraft og langsiktig lønnsomhet. Vi bygger broer mellom nåtiden og fremtiden.

background-graphics

Teknologifokus

I flere av våre prosjekter innen IKT infrastruktur og helse har den innovative og integrerte samhandlingen mellom flere partnere resultert i utvikling og leveranse av ny, grensesprengende og framtidsrettet funksjonalitet gjennom anvendelse av ny teknologi.

Fokuset på teknologiske muligheter og endringsvilje i alle deler av prosjektene muliggjør ofte helt nye løsninger - til beste for eiere og brukere, på kort og lang sikt.

AktueltSe alle

Vil koble IKT-næringen og bygg- og eiendomsnæringen tettere

Vil koble IKT-næringen og bygg- og eiendomsnæringen tettere

Skarpe former morgendagens digitale telefoniplattform for helsesektoren

Skarpe former morgendagens digitale telefoniplattform for helsesektoren