Spisskompetanse og skarpe råd innen prosjektledelse, 
informasjonssikkerhet, risiko, smarte bygg, og nettverk.  
PROSJEKT- OG
PROGRAMLEDELSE

REFERANSEPROSJEKTER

KONSEPTUTREDNING FOR FELLES DIGITAL ARBEIDSFLATE HELSE NORD

Innovasjon, effektivisering og standardisering på telekomområde

IKT TOTALENTREPRISE FOR NYE AHUS

IKT totalentreprise for AHUS

TRÅDLØST NETT TIL HELSE SØR-ØST

Prosjektledelse og nettverksdesign

NY TERMINAL OSL GARDERMOEN, 

T2 PROSJEKTET

Tilrettelagt for morgendagens reiseopplevelser, designet for effektivitet og lave levekostnader.

SKARPE TILRETTELEGGER FOR SMARTE SYKEHUSBYGG

God IKT-infrastruktur med funksjonelle IKT-løsninger er helt avgjørende for å lykkes med et smart og moderne sykehusbygg

NY TERMINAL BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

T3 PROSJEKTET

IKT-infrastruktur til Bergen lufthavn og IKT-nettverk til den nye terminalen i samarbeid med Datametrix

SKARPE LEDET TELENOR BRAIN PROGRAMMET

Utskiftning av 6 500 basestasjoner og oppgraderte overføringsnettet

TOPP MODERNE IKT-INFRASTRUKTUR FOR SYKEHUSET ØSTFOLD

Skarpe ledet mottaksprosjektet,  

Byggnær IKT, på vegne av Sykehuset Østfold

MODERNINSERING AV IKT INFRASTRUKTUR I HELSE SØR-ØST

Program for standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur

BANEBRYTENDE IKT-LØSNINGER TIL ST. OLAVS HOSPITAL

Prosjektet resulterte i banebrytende

løsninger som ble standard for etterfølgende sykehus- og funksjonsbygg. 

 
KONTAKT OSS

Telefon:  975 02 020

linkedin-logo.png

Drammensveien 127

0277 Oslo

Takk for din melding! Vi tar kontakt med deg så snart som mulig!