Skarpe

Bygg for fremtiden - med brukerne i sentrum og langsiktig lønnsomhet!

Bærekraft, lang levetid og effektivitet skapes av dynamisk planlegging, målrettet gjennomføring, verdiskapende samarbeid og Skarpe tanker.

Aktuelt

Nytt sykehus i Stavanger – Skarpe er med!

Prosjekt Norge har kåret utbyggingsprosjektet på Avinor (T2) til årets prosjekt for 2016

Vi søker skarpe hoder

Skarpe former morgendagens digitale telefoniplattform for helsesektoren

Snubler byggenæringen i sin digitaliseringsiver?

Dynamisk planlegging

Levetidskostnadene utgjør ofte fire ganger byggekostnadene - det lønner det seg å planlegge for.

God planlegging gir fleksibilitet, smarthet, dynamikk og skalerbarhet. Skarpe bidrar med lønnsomme råd både før og underveis til måloppnåelse.

Målrettet gjennomføring

Prosjektgjennomføring handler om måloppnåelse og tydelig ledelse i alle ledd - det gir resultatene man ønsker.

Gode prosjekter er motiverende, levende og utviklende. Skarpe bidrar med integrert ledelse, infrastruktur og gode resultater.

background-graphics
background-graphics

Fokuser på levetidskostnader

Erfaring viser at manglende behovsforståelse og begrenset kunnskap om teknologiske muligheter kan resultere i løsninger som blir lite fleksible, underdimensjonerte og i verste fall utdaterte nesten før de tas i bruk.

Et vellykket prosjekt handler ikke bare om å få det ferdigstilt til rett kvalitet, tid og pris, men at det også er designet for å være mest mulig kostnadseffektivt gjennom hele bruksfasen, som ofte kan vare mer enn 50 år etter ferdigstillelse.

Skarpe har derfor fokus på levetidskostnader i alt vi gjør.

background-graphics

Brukerne i sentrum

Ingen vet i dag eksakt hvordan for eksempel et sykehus best kan og bør fungere i år 2050. Ved å trekke brukernes fremtidige behov inn allerede i planleggingen får vi kunnskap om hvordan vi kan legge til rette for at sykehuset enklest og best kan tilpasses morgendagens behov for nye organisasjonsformer, teknologier og arbeidsprosesser.

I Skarpe har vi tro på at tidlig involvering av pasienter, ansatte og eiere vil minimere fremtidige endringskostnader.

Det samme gjelder selvfølgelig også andre store, komplekse brukergrupper knyttet til universiteter, museer, flyplassterminaler og offentlige bygg.

background-graphics

Integrert samhandling

Komplekse prosjekter er som et symfoniorkester hvor mange faktorer må være samstemt for å oppnå et godt sluttresultat. Skarpe er et dynamisk, endringsorientert og lærende miljø. Vi er små, fleksible og engasjerte. Det betyr at vi kjenner hverandre, partnerne og kundene vi arbeider med svært godt.

Vi har lært å leve etter det vi kaller integrert samhandling. Derfor arbeider vi gjerne sammen med ulike aktører og miljøer som med sin spisskompetanse kan bidra til felles måloppnåelse. Noen ganger er vi dirigent, andre ganger har vi rollen som 2. fiolin men alltid er vi opptatt av samhandling og gode resultater.

background-graphics

Skarpe erfaringer

Skarpe er et nytt navn på et erfarent kompetansemiljø. Det startet med Telenor TEC, ble til ICTEC og nå i 2017 kaller vi oss Skarpe. Grunnstammen og visjonene er godt forankret men vi har endret oss i tråd med tiden og egen utvikling fordi vårt fokus på fremtiden fortsatt vil handle om det vi tenker og gjør.

Vi i Skarpe kombinerer vår lange erfaring med kreativ nytenking og kunnskap om hvordan fremtidens teknologi kan anvendes i morgendagens løsninger. Vår erfaring er fra store, komplekse IKT-prosjekter knyttet til avanserte funksjonsbygg.