Skarpe

Spisskompetanse og skarp rådgivning innen prosjektledelse, IKT, risiko, informasjonssikkerhet og smarte bygg

background-graphics
background-graphics

Dynamisk planlegging

IKT infrastruktur - Teknologi - Modernisering

Målrettet gjennomføring

Prosjektgjennomføring handler om måloppnåelse og tydelig ledelse i alle ledd - det gir oftest de resultatene man ønsker.

background-graphics

Risiko, informasjonssikkerhet og det nasjonale trusselbildet berører deg og din virksomhet!

Hvilke risikoer er de viktigste i din virksomhet og hvilke skal du ta stilling til først? Vet du hvordan din virksomhet berøres av Ny sikkerhetslov fra 2019? Og har du kontroll på hvilke plikter som påhviler deg som leder?

Våre sikkerhetsrådgivere hjelper deg med å få oversikt og kontroll. Vi er en brobygger mellom deg som leder og teknologien og vi hjelper deg med å avdekke og prioritere dine risikoer og til å gjennomføre nødvendige tiltak.

Den nye sikkerhetsloven treffer bredt og berører langt flere organisasjoner og virksomhetsområder enn tidligere. Som leder er du ansvarlig. Du må altså kjenne til hvordan virksomheten din er berørt og hvilke tiltak som må, bør og kan gjennomføres.

Skarpe bistår i gjennomføringen av risikoanalyse og vi hjelper deg med tilpassede tiltaksplaner som tar utgangspunkt i selskapets strategi.

background-graphics

Teknologifokus

I flere av våre prosjekter innen IKT infrastruktur og helse har den innovative og integrerte samhandlingen mellom flere partnere resultert i utvikling og leveranse av ny, grensesprengende og framtidsrettet funksjonalitet gjennom anvendelse av ny teknologi.

Fokuset på teknologiske muligheter og endringsvilje i alle deler av prosjektene muliggjør ofte helt nye løsninger - til beste for eiere og brukere, på kort og lang sikt.

AktueltSe alle

Vil koble IKT-næringen og bygg- og eiendomsnæringen tettere

Vil koble IKT-næringen og bygg- og eiendomsnæringen tettere

Skarpe former morgendagens digitale telefoniplattform for helsesektoren

Skarpe former morgendagens digitale telefoniplattform for helsesektoren