top of page
MÅLRETTET GJENNOMFØRING

Prosjektgjennomføring handler om måloppnåelse og tydelig ledelse i alle ledd

- det gir de resultatene man ønsker

PROSJEKT- OG

PROGRAMLEDELSE

Vi gjennomfører prosjekter med høy grad av kompleksitet, ofte for kunder som leverer samfunnskritiske tjenester. Vi vet at det som skal til for at ditt prosjekt lykkes, er langt mer enn fokus på tid, kost og kvalitet.  

Vi vet hvor skoen trykker i prosjekter og hvor det ofte går galt.  

Derfor er vi opptatt av:

  • omforent forståelse av mål og krav 

  • ledelsens involvering og forankring 

  • forventningsstyring  

  • risiko 

  • samhandling mellom aktører med ulike forutsetninger 

  • komplekse leverandørkjeder 

  • profesjonskulturer og politikk 

  • å involvere de som blir berørt 

  • grensesnitt mellom operativ og utviklende organisasjon 

 

Våre prosjektledere har spisskompetanse innen IKT, risiko, informasjonssikkerhet og smarte bygg.  Vi har erfaring fra lederroller i ulike bransjer. 

I tillegg til prosjekt- og programledelse dekker vi roller/funksjoner innen økonomistyring, kvalitetsstyring, planlegging, koordinering og risikostyring. 

JP_Zomorood_samtale-9395_edited.jpg

REFERANSEPROSJEKTER

konseptutredning.jpg

KONSEPTUTREDNING FOR FELLES DIGITAL ARBEIDSFLATE

Innovasjon, effektivisering og standardisering på telekomområde

helse teknologi.jpg

TRÅDLØST NETT TIL HELSE SØR-ØST

Prosjektledelse og nettverksdesign

Infrastrukturmodernisering.jpg

MODERNINSERING AV IKT INFRASTRUKTUR I HELSE SØR-ØST

Program for standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur

Brain-svart-hvit-1500x800.jpg

SKARPE LEDET TELENOR BRAIN PROGRAMMET

Utskiftning av 6 500 basestasjoner og oppgraderte overføringsnettet

nye ahus.jpg

IKT TOTALENTREPRISE FOR NYE AHUS

IKT totalentreprise for sykehuset

KONTAKT OSS

Telefon:  975 02 020

Drammensveien 123

0277 Oslo

bottom of page