top of page

Risiko, informasjonssikkerhet og det nasjonale trusselbilde berører deg!

RISIKO OG  INFORMASJONS-SIKKERHET

Risiko, informasjonssikkerhet og det nasjonale trusselbildet berører din virksomhet! 

  

Hvilke risikoer er de viktigste i din virksomhet, og hvilke skal du ta stilling til først? Har du kontroll på hvilke plikter som påhviler deg som leder? 

Den nye sikkerhetsloven treffer bredt og berører langt flere organisasjoner og virksomhetsområder enn tidligere. Du som leder må vite hvordan virksomheten din er berørt og hvilke tiltak som må, bør og kan gjennomføres. Vi hjelper deg med å få oversikt og kontroll

Våre rådgivere bistår i gjennomføringen av risikoanalyser og tilpassede tiltaksplaner med utgangspunkt i selskapets strategi. Vi kombinerer spisskompetanse og erfaringer med metode, og vi tilpasser dette til din virksomhets behov. 

Skarpe bistår både virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven og de som ikke er det. Vi er en brobygger mellom deg som leder og teknologien, og vi hjelper deg med å avdekke og prioritere dine risikoer og til å gjennomføre nødvendige tiltak. 

  

Krav til og behov for forbedring gir indikasjoner på hvor omfattende og detaljert gjennomføringen av oppdragene blir. 

  

I tillegg til definerte tjenester dekker vi roller innen kvalitet- og risikoledelse.  

REFERANSEPROSJEKTER

sikkerhet 4.jpg

HVORDAN ARBEIDER DIN VIRKSOMHET MED INFORMASJONSSIKKERHET?

Les mer om våre tjenester

Irene_3_bw-8293.jpg

LEDERE ER IKKE RUSTET TIL Å BESKYTTE VIRKSOMHETEN SIN

Er din virksomhet forberedt på ondsinnede handlinger?

cyber.jpg

GRADERTE PROSJEKTER

Flere av våre prosjekter er graderte. 

KONTAKT OSS

Telefon:  975 02 020

Drammensveien 123

0277 Oslo

bottom of page