top of page

CLIENTS

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

VERDISKAPENDE SAMARBEID

Ingen er best til alt - det å ha felles mål og integrerte prosesser bidrar til de beste resultatene.

Vi i Skarpe lever etter det vi kaller integrert samhandling. Derfor arbeider vi svært gjerne sammen med ulike aktører og miljøer som med sin spisskompetanse kan bidra til felles måloppnåelse.

VIRKSOMHETSEIERE

Fokuset er ofte på å få realisert prosjektet, men vi vet at levetidskostnader og langsiktig suksess er noe eierne også bør være opptatt av.

Skarpe kan bidra i planleggingsfasen med fokus på morgendagens brukere og deres fremtidige behov. Det handler om alt fra organisasjonsutvikling og strategier til tekniske kravspesifikasjoner, og med mål om et vellykket langsiktig og riktig resultat.

RÅDGIVENDE INGENIØRER/ ARKITEKTER

Målet er å komme i en vinnende posisjon i et komplekst prosjekt. De beste kreftene for de ulike oppgavene bør på banen for god samhandling.

Skarpe kan bistå arkitekter og rådgivende ingeniører med erfaring og kompetanse innen digitalisering og IKT. Alt fra mulighetsstudier, konsept, tilrettelegging av løsninger, ulike former for prosjektstyring og generell rådgivning. Skarpe er opptatt av gjensidig respekt og klare grenseganger.

BYGGHERRER

Resultatet er gode løsninger levert til rett tid, sted og kostnadsramme. Men et godt prosjekt handler også om at alle involverte parter er fornøyde.

Skarpe har betydelig erfaring i gjennomføring av komplekse byggeprosjekter, og resultatene vi leverer til byggherrer er svært gode. Fokuset vårt er på ledelse innen IKT i alle fasetter, fra IKT byggeledelse, grensesnitt og integrasjon til program og enkeltprosjekter.

ENTREPRENØRER

Betydningen av en god leveranse er avgjørende for alle involverte i et prosjekt. For de som utfører arbeidet, er det avgjørende å ha gode partnere med på laget.

Skarpe kan være en slik partner. Vi bistår ofte entreprenører i ulike faser av et komplekst prosjekt. Det kan variere fra ledelse innen bygg, integrasjon og grensesnitt til prosjektstyring og fullstending ledelse av prosjekter og leveranser.

bottom of page