Skarpe

Dynamisk planlegging

IKT infrastruktur - Teknologi - Modernisering

background-graphics
background-graphics

God planlegging gir fleksibilitet, smarthet, dynamikk og skalerbarhet. Skarpe bidrar med lønnsomme råd både før og på vei til måloppnåelse.


Å tenke nytt handler ofte om å ta med seg gode ideer og erfaringer og utnytte dem til det beste i neste oppgave. Vi utfordrer derfor gjerne tradisjonelle tenkninger som ”Best Practice” og «Copy Paste».

Fokuset på kortsiktige milepæler i prosjektene går ofte på bekostning av de langsiktige totalkostnadene. Prosjektene måles derfor ofte på resultat ved overtakelse og sjelden på fremtidige gevinster.

Skarpe tror på smart og langsiktig planlegging som tar utgangspunkt i brukernes fremtidige behov og muliggjør gevinstrealisering, som for eksempel lavere levetidskostander (TCO) over tid.

Vi gjør dette med integrert samhandling og fokus på:

  • lønnsomme råd, forslag og prosesser både før og underveis til målet
  • kompetanse bygget på lang erfaring og som flytter teknologiske grenser
  • brobygging mellom tilgjengelig teknologi og brukertilpasset behov
  • godt samspill mellom aktørene i prosjektene

Her er noen referanseprosjekter hvor vi har bidratt med lønnsom og fremtidsrettet planlegging:


background-graphics

Referanseprosjekter

Sykehuset Østfold

Relacom Norge

Royal Adelaide Hospital

Nye Karolinska Solna

Nye Akershus Universitetssykehus (AHUS)

St. Olavs Hospital