Skarpe

Dynamisk planlegging

Levetidskostnadene utgjør ofte fire ganger byggekostnadene - det lønner det seg å planlegge for.

background-graphics
background-graphics

God planlegging gir fleksibilitet, smarthet, dynamikk og skalerbarhet. Skarpe bidrar med lønnsomme råd både før og på vei til måloppnåelse.


Å tenke nytt handler ofte om å ta med seg gode ideer og erfaringer og utnytte dem til det beste i neste oppgave. Vi utfordrer derfor gjerne tradisjonelle tenkninger som ”Best Practice” og «Copy Paste».

Fokuset på kortsiktige milepæler i prosjektene går ofte på bekostning av de langsiktige totalkostnadene. Prosjektene måles derfor ofte på resultat ved overtakelse og sjelden på fremtidige levetidskostnader i etterkant.

Skarpe tror derimot på smart og langsiktig planlegging som:

  • er fleksibel, dynamisk og skalerbar i hele levetiden
  • understøtter over tid effektiv drift og gir lavere levetidskostnader
  • bidrar til løpende forbedringer og økt konkurransekraft
  • gir attraktive og fremtidsrettede arbeidsplasser
  • gir økt bærekraft og er riktig for miljøet i fremtiden
  • setter brukernes fremtidige behov i sentrum

Vi gjør dette med integrert samhandling og fokus på:

  • lønnsomme råd, forslag og prosesser både før og underveis til målet
  • kompetanse bygget på lang erfaring og som flytter teknologiske grenser
  • brobygging mellom tilgjengelig teknologi og brukertilpasset behov
  • godt samspill mellom aktørene i prosjektene

Her er noen referanseprosjekter hvor vi har bidratt med lønnsom og fremtidsrettet planlegging:


background-graphics

Referanseprosjekter

Sykehuset Østfold

Relacom Norge

Royal Adelaide Hospital

Nye Karolinska Solna

Nye Akershus Universitetssykehus (AHUS)

St. Olavs Hospital