Skarpe

Skarpe tanker

Dynamisk planlegging, målrettet gjennomføring og integrert samarbeid - det er Skarpe tanker.

background-graphics
background-graphics

Dynamisk planlegging

Levetidskostnadene utgjør ofte fire ganger byggekostnadene - det lønner det seg å planlegge for.

Målrettet gjennomføring

Prosjektgjennomføring handler om måloppnåelse og tydelig ledelse i alle ledd - det gir resultatene man ønsker.

Skarpe er en slank og velfungerende organisasjon hvor alle jobber med verdiskapende virksomhet. Vår samlede kompetanse er variert og spenner over mange fagfelt, fundamentert i teknisk og eller økonomisk utdanning. De fleste har ledererfaring og hver enkelt har en naturlig plass i det samspillet de er en del av. I et prosjekt setter vi sammen et team tilpasset de behov og roller vi skal fylle. Her kan du lese litt mer om hver og en av oss. Og lenger ned om verdier, fokus og visjoner.


Ane Kristin Møllerbråten

Arve Væge

Bjørn Møllerbråten

Jan Bjørnstad

Jens Petter Reinertsen

Jon Jensen

Rolf Bauge

Rune Døssland

Zomorod Roshani

background-graphics

Brobygger

Skarpe skal være brobyggeren mellom brukernes behov og riktig teknologi. Sammen med ulike aktører skaper vi team som designer, utvikler og leverer løsninger med fokus på fremtid, bærekraft og langsiktig lønnsomhet.

Vi bygger også broer mellom nåtid og fremtid, og er alltid opptatt av at levetidskostnadene etter ferdigstillelse vel så mye som at et prosjekt er levert til rett tid og budsjett.

background-graphics

Teknologifokus

I flere av våre prosjekter har den innovative og integrerte samhandlingen mellom flere partnere resultert i utvikling og leveranse av ny, grensesprengende og framtidsrettet funksjonalitet gjennom anvendelse av ny teknologi.

Fokuset på teknologiske muligheter og endringsvilje i alle deler av prosjektene muliggjør ofte helt nye løsninger - til beste for eiere og brukere, på kort og lang sikt.

background-graphics

Verdiene

Skarpe arbeider målrettet og langsiktig. En ansatt i Skarpe er en person med sterk integritet. Det innebærer at vi alltid handler i tråd med våre verdier og prinsipper som er tuftet på:
- Å overgå forventinger
- Energi i alle ledd
- Å skape vinnerlag
- Evne til nytenkning
- Brukeren i sentrum

background-graphics

Historien

Skarpe (tidligere ICTEC) har sitt utspring fra Telenor Enterprise Contractor (TEC), en avdeling i Telenor Business Norway. TEC ble etablert i 2004. Høsten 2010 besluttet Telenor å skille ut sin entreprisevirksomhet, og som et resultat ble ICTEC AS etablert i 2011 som et frittstående selskap, eid av de ansatte.

Våren 2017 relanserte vi selskapet med ny visjon og strategi - og nytt navn - Skarpe. Alle grunnleggerne av selskapet jobber fremdeles i Skarpe og ser frem til å være med å forme historien i årene som kommer.