Skarpe

Målrettet gjennomføring

Prosjektgjennomføring handler om måloppnåelse og tydelig ledelse i alle ledd - det gir oftest de resultatene man ønsker.

background-graphics
background-graphics

Gode prosjekter er motiverende, levende og utviklende. Skarpe bidrar med integrert ledelse, integrerte løsninger og gode resultater.


Å utforme og ferdigstille komplekse program og prosjekter er krevende. Et vellykket prosjekt handler ikke bare om å ferdigstille til rett kvalitet, tid og pris, men også å gjennomføre prosjektet slik at kundens forventede gevinster kan realiseres.

Skarpe tror at god gjennomføring av et prosjekt kjennetegnes ved:

  • helhetlig planlegging i alle prosjektfaser
  • felles mål og felles suksess
  • smidig samhandling, god kommunikasjon og digital informasjonsflyt
  • leverandører med ende-ende ansvar – fra design til drift
  • etablering og oppføling av plan for gevinstrealisering

Vi gjør dette med fokus på:

  • integrerte prosjektteam, samlokalisert ledelse og gjennomføringsmetodikk som skaper gode resultater
  • kompetanse basert på lang erfaring fra komplekse fyrtårnprosjekter, der mange løsninger og leveranser skal integreres og teknologiske grenser skal flyttes
  • tett og godt samspill mellom ledende teknologileverandører i prosjektene, som igjen sikrer moderne og fremtidsrettede løsninger
  • integrert samhandling og løpende endringsledelse

Her er noen referanseprosjekter hvor vi har bidratt med god gjennomføring og prosjektledelse:


background-graphics

Referanseprosjekter

Oslo Lufthavn "T2"

Telenor BRAIN

Holmenkollen Nasjonalanlegg

St. Olavs Hospital

Nye Akershus Universitetssykehus (AHUS)

Sykehuset Østfold