Skarpe

Målrettet gjennomføring

Prosjektgjennomføring handler om måloppnåelse og tydelig ledelse i alle ledd - det gir resultatene man ønsker.

background-graphics
background-graphics

Gode prosjekter er motiverende, levende og utviklende. Skarpe bidrar med integrert ledelse, integrerte løsninger og gode resultater.


Å utforme og ferdigstille komplekse bygg er krevende, og det er åpenbart viktig at resultatene blir mest mulig i tråd med estimatene.

Et vellykket prosjekt handler dog ikke bare om å få det ferdigstilt til rett kvalitet, tid og pris – men at det også er designet for å være mest mulig kostnadseffektivt i hele bruksfasen, som ofte kan være på mer enn 50 år etter ferdigstillelse.

Skarpe tror på at god gjennomføring av et smart prosjekt:

  • er karakterisert ved helhetlig planlegging i alle prosjektfaser
  • har felles mål og felles suksess
  • har smidig samhandling, god kommunikasjon og digital informasjonsflyt
  • har leverandører med ende-ende ansvar – fra design til drift

Vi gjør dette med fokus på:

  • integrerte prosjektteam, samlokalisert ledelse og gjennomføringsmetodikk som skaper gode resultater
  • kompetanse basert på lang erfaring fra komplekse fyrtårnprosjekter, der mange løsninger og leveranser skal integreres og teknologiske grenser skal flyttes
  • tett og godt samspill mellom ledende teknologileverandører i prosjektene, som igjen sikrer moderne og fremtidsrettede løsninger
  • integrert samhandling og løpende endringsledelse

Her er noen referanseprosjekter hvor vi har bidratt med god gjennomføring og prosjektledelse:


background-graphics

Referanseprosjekter

Oslo Lufthavn "T2"

Telenor BRAIN

Holmenkollen Nasjonalanlegg

St. Olavs Hospital

Nye Akershus Universitetssykehus (AHUS)

Sykehuset Østfold